Menu

Karuzela
polityczna

Ranking partii 2014

RANKING POLSKICH PARTII ZA KONIEC 2014 ROKU

1. Platforma Obywatelska PO2

2. Prawo i Sprawiedliwość PiS2

3. Polskie Stronnictwo Ludowe PSL2

4. Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD2

5. Kongres Nowej Prawicy KNP1

6. Twój Ruch TR

7. Solidarna Polska Solidarna_Polska_21

8. Polska Razem Polska_Razem1

9. Prawica Rzeczypospolitej Prawica_Rzeczypospolitej1

10. Partia Zieloni Zieloni1

11. Stronnictwo Demokratyczne SD

12. Unia Pracy UP

13. Demokracja Bezpośrednia DB1

14. Samoobrona Samoobrona3

15. Polska Partia Pracy PPPSierpie_801

16. Liga Polskich Rodzin LPR

17. Partia Demokratyczna PD

18. Socjaldemokracja Polska SDPL

19. Narodowe Odrodzenie Polski NOP1

20. Unia Polityki Realnej UPR_22

21. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów KPEiR1

22. Stronnictwo "Piast" Stronnictwo_Piast1

23. Partia Kobiet Partia_Kobiet1

24. Partia Regionów Partia_Regionw

25. Polska Partia Socjalistyczna PPS1

26. Ruch Sprawiedliwości Społecznej RSS1

27. Liga Obrony Suwerenności LOS1

28. Polska Patriotyczna Polska_Patriotyczna1

29. Związek Słowiański ZS

30. Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP SL_Ojcowizna_RP1

31. Partia Libertariańska DWP

32. Polska Partia Piratów P3

33. Samoobrona Odrodzenie Samoobrona_Odrodzenie1

34. Unia Lewicy UL

35. Polska Lewica Polska_Lewica1

36. Liga Narodowa LN

37. Polska Partia Narodowa PPN1 / Stronnictwo Narodowe SN1

38. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka ROG

39. Tak dla Polski

40. Komunistyczna Partia Polski KPP

41. Polskie Stronnictwo Demokratyczne PSD1

42. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych UPUM1

43. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej Partia_Zielonych_RP

44. Stronnictwo Pracy Stronnictwo_Pracy

45. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska ONPLP

46. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska EWOPP / Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy PPPiP

47. Ruch Katolicko-Narodowy RKN

48. Porozumienie Polskie Porozumienie_Polskie

49. Partia Zielonych Partia_Zielonych1

50. Obrona Narodu Polskiego ONP

51. Polski Ruch Uwłaszczeniowy PRU

52. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana SND

53. Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej Przedsibiorcy_RP3

54. Lepsza Polska Lepsza_Polska1

55. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii

56. Konfederacja Polski Niepodległej KPN1

57. Polska Wspólnota Narodowa PWN1

58. Przymierze Ludowo-Narodowe PLN

59. Elektorat Elektorat

60. Stronnictwo Polska Racja Stanu PRS

61. Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej  

62. Polski Ruch Monarchistyczny PRM

63. Wspólnota

64. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej

65. Forum Samorządowe

66. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski

67. Partia Rozwoju Partia_Rozwoju1

68. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza PSPR1

69. Związek Weteranów Wojny

 

© Karuzela
polityczna
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci